Welcome to Megalodon Creations

Megalodon Creations is specialized in creating high quality, customized, large scale exhibitions for rent or sale. We have close collaborations with scientists, engineers and artists, making the exhibitions scientifically correct, safe and visually pleasing for the audience. Through our extensive experience, comprehensive knowledge and passion for perfection, we can serve all your needs, creating the exhibition you desire. Megalodon Creations - Adding life to dreams

Välkommen till Megalodon Creations

Megalodon Creations är specialister inom högkvalitativa, kundanpassade och storskaliga utställningar skapade för uthyrning eller försäljning. Våra utställningar är framtagna genom nära samarbete med vetenskapsmän, ingenjörer och konstnärer och är därmed vetenskapligt korrekta, säkra och visuellt tilltalande för besökarna. Genom vår långa erfarenhet, omfattande kunskap och passion för perfektion kan vi skapa den utställning som ni önskar.


Exhibition: Bjørneparken Norway

5/2/2021 - 10/31/2021

Our latest Dinosaur exhibition will be at Bjørneparken Norway.

Read more »

Utställning:

2021-05-02 - 2021-10-31

Läs mer »

Project: Tyrannosaurus Rex queen with over 45 movements

We are doing finishing touch on her at the moments and will post some video of her soon

Read more »